Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

FAKTURAKÖP

Skyddet för landskapsbilden

Advokat – utbildningsintyg

Landskapsbilden har ett mycket starkt skydd särskilt om man bara håller sig till lagtexten och dess förarbeten. Däremot ser verkligheten lite annorlunda ut. Rättstillämpningen kan inte sägas vara konsistent med en fast etablerad praxis när det gäller landskapet vare sig enligt miljöbalken eller PBL eller när mark- och miljööverdomstolen ska ta hänsyn till kulturmiljövården. Stefan Rubenson ger en gedigen genomgång och analyserar rättsläget.

Stefan Rubenson
F.d. chef för rättsenheten på miljödepartementet

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom miljörätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat