Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

2020 års viktigaste immaterial- och marknadsrättsliga händelser

Ett överblickande seminarium om de viktigaste immaterialrätts- och marknadsrättsfallen, lagförslagen och policybeslut m.m. som kommit under 2020 i såväl EU som Sverige. Vi går igenom vad som hänt inom upphovsrätten, känneteckens- och marknadsrätten, patenträtten, konkurrensrätten samt beträffande företagshemligheter.

Sanna Wolk
Head of IP vid advokatbyrån Cirio och professor i immaterialrätt. Grundare av Institutet för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK), vid Upps... Mer…
Christopher Tehrani
Head of Patent Litigation och Senior Counsel vid advokatbyrån Cirio.
David Leffler
Advokat och chef för varumärkesskyddsgruppen vid Cirio Advokatbyrå. Har djupgående kunskaper och erfarenheter av immaterialrättsliga- och marknadsrättsliga f... Mer…

Blir snabbt uppdaterad på var immaterialrätten och marknadsrätten är idag och vart den är påväg!

Ur innehållet

  • Rättsutvecklingen inom immaterialrätten och marknadsrätten 
  • Nyheter inom immaterialrätten och marknadsrätten


Datum
Torsdag 11 februari
Tid
11.30—13.00
Delta online
Det går att delta via live-länk
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.