Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Ledningsrätt – praktiska råd

Ledningsrätten gör det möjligt att tillgängliggöra viktiga samhällsfunktioner. Men för fastighetsägare kan ledningsrätten få långtgående konsekvenser i form av försvårande vid framtida avstyckningar av tomt. Frågor om nyttjande av annans mark är ofta känsliga men med rätt förutsättningar kan tvister mellan fastighetsägare och bolag undvikas. Få en genomgång av hur du bör agera för att hantera frågor om ledningsrätt korrekt och undvika dyra misstag.

Martin Sandgren
Advokat och delägare vid Setterwalls Advokatbyrå. Leder avdelningen Energi & Infrastruktur och specialiserar sig med att bistå svenska och internationel... Mer…

På seminariet får du som deltagare kunskap om hur du bäst hanterar frågor om nyttjande av annans mark för att anlägga, använda och underhålla ledningar. Du får konkreta exempel på typsituationer och praktiska råd kring tvistelösning. Säkerställ att du är uppdaterad på senaste praxis och förberedd när allmännyttig ledning eller annan anordning ska upplåtas.

Ur innehållet

  • Ledningsrättslagen  
  • Praxis  
  • Genomgång av typsituationer 


Datum
Onsdag 20 maj
Tid
08.00—10.00
Plats
Nybrogatan 53, Stockholm
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 490,00 kr