Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Motverkande av penningtvätt i praktiken

Lär dig göra en företagsanpassad riskbedömning och undvik att utsättas för penningtvätt i verksamheten. Brister i hanteringen av penningtvättsärenden kan leda till ökade ryktesrisker och risk för sanktioner, men även att penningtvätt inte förhindras.

Helene Holm
Advokat vid advokatbyrån Next Advokater med lång erfarenhet av försäkring, bank och finans. Har under cirka tio år arbetat med regelefterlevnadsfrågor och re... Mer…

Med utgångspunkt i lag (2017:630) om åtgärder om penningtvätt och finansiering av terrorism går Helene Holm, delägare och Advokat på Next Advokater, igenom hur du kan verka för riskanpassade rutiner inom verksamheten så som riktlinjer, kundkännedom, uppföljning och monitorering. Säkerställ att du kan omsätta lagtext till praktiska arbetsmoment.

Ur innehållet:

  •  Riskbedömning av verksamhetens risker för penningtvätt 
  • Riskanpassade interna rutiner 
  • Kundkännedom 
  • Uppföljning och 
  • Monitorering


Datum
Torsdag 3 december
Tid
08.30—10.00
Plats
online
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.