Lexnova Webbinarier

Juridiska webbinarier om aktuella ämnen – uppdatera dig online när det passar dig

FAKTURAKÖP

Dagvatten – senaste praxis

Dagvatten hanteras genom olika lagstiftningsområden vilket innebär att regleringen är splittrad och i viss mån otydlig. Det finns dessutom överlappande ansvar när det gäller hantering av dagvatten och såväl kommunen, fastighetsägare och verksamhetsutövare har skyldigheter. Se till att vara uppdaterad på senaste årens praxis från Mark- och miljööverdomstolen.

Johanna Lindqvist
Counsel vid Advokatfirman Lindahl

Få en genomgång av avgöranden enligt lagen om allmänna vattentjänster, plan- och bygglagen och miljöbalken med relevans för hur dagvatten bör hanteras från ett rättsligt perspektiv. Johanna Lindqvist tar bland annat upp vilka krav som kan ställas på en dagvattenutredning, när det finns en skyldighet för kommunen att inrätta ett verksamhetsområde för dagvatten, tillståndsplikt för dagvattentunnel samt anmälningsplikt för dagvattenanläggningar som avvattnar allmän väg. 

Ur innehållet: 

  • Hantering av dagvatten i detaljplaner  
  • Vilka krav kan ställas på en dagvattenutredning  
  • Fråga om vilka dagvattenanläggningar som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken  
  • När uppstår kommunens skyldighet att inrätta verksamhetsområde för dagvatten?


Vill du få tillgång till detta Webbinarium?

När du köper detta Webbinarium får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till samtliga nyhetsseminarier

Skapa ett abonnemang
för 2 990 kr/mån


Med Lexnova Talk har du obegränsad tillgång till våra juridiska nyhetsseminarier.
  • Delta på över 70 live-seminarier per år
  • Ställ dina frågor till Sveriges mest initierade föreläsare
  • Stort sökbart arkiv med över 100 seminarier on-demand