Lexnova Webbinarier

Juridiska webbinarier om aktuella ämnen – uppdatera dig online när det passar dig

FAKTURAKÖP

Här kommer vi att ladda upp eventuella dokument som rör webbinariet.

Företagsrekonstruktioner – nytt lagförslag

Rekonstruktionsutredningen har nu överlämnat sitt betänkande vilket kommer innebära nya regler för att få effektivare förfarande och mer hållfasta rekonstruktioner som syftar till att leda till färre konkurser. Betänkandet innehåller en rad nya regler och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. Några centrala frågor är vad som händer med gäldenärens avtal när rekonstruktioner inleds och de nya reglerna om att rekonstruktionsplanen som sådan ska fastställas.

Louise Sjödahl
Rekonstruktör & konkursförvaltare, Ackordscentralen, samt expert i Rekonstruktionsutredningen
Mikael Kubu
Jurist och VD för Ackordscentralen

Under detta webbinarium går Louise Sjödahl, expert i utredningen, och Mikael Kubu igenom bland annat hur rekonstruktionsåtgärder bättre ska kunna anpassas efter det enskilda företagets behov, vad som händer med ipso-klausuler och förändringarna rörande den s.k. superförmånsrätten. Säkerställ att du är uppdaterad på förändringarna och dess syfte.

Ur innehållet:

  • Rekonstruktionsutredningens betänkande
  • Vilka krav ställdes i direktivet?
  • Föreslagna förändringar i huvuddrag

Vill du få tillgång till detta webbinarium?

När du köper detta webbinarium får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till samtliga webbinarier

Skapa ett abonnemang
för 2 990 kr/mån


Med Lexnova Talk har du obegränsad tillgång till våra juridiska webbinarier.
  • Delta på över 80 webbinarier live per år
  • Ställ dina frågor till Sveriges mest initierade föreläsare
  • Stort sökbart arkiv med över 150 webbinarier on-demand