Lexnova Webbinarier

Juridiska webbinarier om aktuella ämnen – uppdatera dig online när det passar dig

FAKTURAKÖP

Här kommer vi att ladda upp eventuella dokument som rör webbinariet.
Namn Storlek

Lönefordringar i ackord och skulduppgörelse.pdf

1 MB

Lönefordringar i ackord och skulduppgörelse

AD 2022 nr 26 har fått stor påverkan för bolag som genomgår rekonstruktion i den praktiska hanteringen men även i förhållande till finansiella frågor och budget. Företag som genomgår en ekonomisk kris har små marginaler och det är därför väsentligt att rådgivning avseende timing för arbetsbristuppsägningar och arbetsbefrielse är korrekt. Ges fel råd riskerar bolaget att drabbas av omfattande kostnadsökningar som i förlängningen kan omöjliggöra en lyckad rekonstruktion.

Emmeli Neivak
Advokat / Managing Associate vid Cirio Advokatbyrå
Julia Sandström
Senior Associate vid Cirio Advokatbyrå

Under webbinariet går Emmeli Neivak och Julia Sandström igenom ny praxis avseende om och när anställdas lönefordringar ska anses omfattas av ackord i rekonstruktion. AD-domen berör ett bolag i företagsrekonstruktion där en arbetstagare blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och senare också arbetsbefriats. Frågan är om arbetstagarens fordringar på lön och semesterersättning under uppsägningstiden ska omfattas av ackord.

Arbetsdomstolen gjorde bedömningen att fordringarna ska bedömas som att ett nytt avtal hade träffats efter den kritiska tidpunkten och därmed inte omfattas av ackordet. Kritik har sedan riktats mot Arbetsdomstolen och de bakomliggande domskälen, och Högsta domstolen har beviljat resning.

Ur innehållet:

  • Rekonstruktion
  • Ackordets omfattning i förhållande till lönefordringar
  • Lönegaranti
  • Kritik mot AD och resning i HD

Målgrupp:

Jurister med specialisering på arbetsrätt och insolvensrätt, rådgivare i rekonstruktionsförfaranden, HR-personal, företagsledare samt myndighetspersonal som kommer i kontakt med företag som överväger eller är under en rekonstruktion.

Vill du få tillgång till detta webbinarium?

När du köper detta webbinarium får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

1995kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till samtliga webbinarier

Skapa ett abonnemang
för 2 990 kr/mån


Med Lexnova Live har du obegränsad tillgång till våra juridiska webbinarier.
  • Delta på över 80 webbinarier live per år
  • Ställ dina frågor till Sveriges mest initierade föreläsare
  • Stort sökbart arkiv med över 150 webbinarier on-demand