Lexnova Webbinarier

Juridiska webbinarier om aktuella ämnen – uppdatera dig online när det passar dig


Ny handbok för hantering av penningtvättsbrott

Nu har den nya rättspromemorian för åklagare avseende penningtvätt och penningbeslag publicerats. Syftet är att åstadkomma större enhetlighet och effektivitet i åklagarnas handläggning. Få en redogörelse av innehållet och vad advokater särskilt bör notera.

Henrik Olsson Lilja
Advokat och delägare vid advokatbyrån Olsson Lilja Advokater

Välkommen till detta webbinarium där Advokat Henrik Olsson Lilja redogör för Åklagarmyndighetens nypublicerade rättspromemoria på penningtvättsområdet. Dessutom får du en genomgång av paragraferna om näringspenningtvätt och en del komplexa frågor.

Ur innehållet:

  • Den uppdaterade promemorian
  • Bakgrund om penningtvättsbrott och näringspenningtvätt
  • Lärdomar för ombud
  • Processen i penningtvättsärenden


Vill du få tillgång till detta Webbinarium?

När du köper detta Webbinarium får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms