Lexnova Webbinarier

Juridiska webbinarier om aktuella ämnen – uppdatera dig online när det passar dig

FAKTURAKÖP

Nya krav för dagvatten – möt etappmålen

Regeringen har meddelat nya etappmål för dagvatten och senast 2023 ska alla kommuner ha integrerat hållbar dagvattenhantering i planläggning av befintlig bebyggelse eller påtagliga förändringar i befintlig bebyggelse. Om antagna planer eller meddelade bygglov inte uppfyller kraven avseende dagvattenhantering kan planen eller bygglovet komma att hävas vid en överprövning eller överklagande.

Johanna Lindqvist
Counsel vid Advokatfirman Lindahl

Under detta seminarium går Johanna Lindqvist igenom de relevanta bestämmelserna för kommunens skyldigheter vid planläggning, hur markåtkomst för dagvattenanläggningar kan hanteras i detaljplan och vilka möjligheter som finns att reglera hantering av dagvatten i markanvisnings- respektive exploateringsavtal samt reglering av dagvattenhantering genom planbestämmelser. Du får också en uppdatering på praxis avseende dagvattenrelaterade frågor kopplade till planläggning.

Ur innehållet:

  • Genomgång av relevanta bestämmelser
  • Dagvattenhantering genom planbestämmelser  
  • Överprövning och överklagande av detaljplaner  
  • Hantering av markåtkomst för dagvattenanläggningar  


Vill du få tillgång till detta Webbinarium?

När du köper detta Webbinarium får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till samtliga nyhetsseminarier

Skapa ett abonnemang
för 2 990 kr/mån


Med Lexnova Talk har du obegränsad tillgång till våra juridiska nyhetsseminarier.
  • Delta på över 70 live-seminarier per år
  • Ställ dina frågor till Sveriges mest initierade föreläsare
  • Stort sökbart arkiv med över 100 seminarier on-demand