Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Analys av koncept som egen skyddsform

I slutet av 2022 kom en intressant hovrättsdom, rörande konkurrensklausul i ett franchiseavtal. Av domstolens resonemang kan utläsas att det är möjligt att genom civilrättsligt avtal skydda ett visst koncept från användning av en konkurrent, utan att avtalet omfattar nyttjande av en immaterialrättsligt skyddad ensamrätt. Trots det fick franchisegivaren inte rätt. Martina Zraly och Louise Jonshammar analyserar händelserna i en immaterialrättslig kontext, och redogör för de lärdomar som kan dras av domen.

Louise Jonshammar
Attorney at Law vid IP-byrån AWA Sweden
Martina Zraly
Attorney at Law vid IP-byrån AWA Sweden

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom immaterialrätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.