Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Ansvar för allvarlig miljöskada som orsakats av tillståndsgiven vattenverksamhet

Kan skador orsakade av reglering av vattennivån vid en dammanläggning innebära en allvarlig miljöskada enligt 10 kap. 1 § miljöbalken? Den frågan har mark- och miljödomstolen nyligen prövat. Henrik Malmberg ger sin analys av domen och de slutsatser som kan dras av den, men redogör även för tidigare praxis och regelverket rörande allvarliga miljöskador.

Henrik Malmberg
Advokat/Senior associate vid Agnes Advokatbyrå

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom miljörätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.