Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Är en hembudsklausul bindande för annan än den ursprunglige gåvotagaren?

Frågan om den som genom gåva blivit ägare till en andel i en fastighet blir bunden av ett villkor om hembud som uppställts gentemot givaren, när denne i ett tidigare skede fått fastigheten genom gåva, är omdiskuterad såväl i praxis som i doktrin. Den har nu, genom en ny dom i Högsta domstolen, fått sitt svar. Caroline Elander Knip analyserar domen, de skiljaktigas mening och domens prejudikatvärde, men redogör också för underinstansernas avgöranden samt för tidigare praxis.

Caroline Elander Knip
Advokat, grundare och partner vid Elander Advokatbyrå

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom familjerätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.