Lexnova Expertkommentarer

Compliance

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom compliance. Landets ledande juridiska experter analyserar den senaste rättsutvecklingen och tolkar lagen ur ett praktiskt perspektiv.

  • Kärnfulla juridiska analyser
  • Branschens främsta experter
  • Nya analyser varje månad

Urval av experter

Tor Dunér
Advokat och delägare vid Next Advokater
Carina Heinlo
Senior konsult och rådgivare vid Carina Heinlo Compliance & AML
Bo Berndtsson
Advokat och Specialist Counsel vid Setterwalls Advokatbyrå
Ulf Djurberg
Advokat och delägare vid Setterwalls Advokatbyrå

Expertkommentarer (27)

Compliance och etik i finanssektorn

Carina Heinlo ger en analys av området etik i finanssektorn, sett utifrån compliancefunktionens ansvarsområde. Ämnet är högaktuellt – inte minst med anledning av den senaste tidens penningtvättshändelser i Danske Bank.

Ändringar i lagen om betaltjänster

Dunér behandlar nya betaltjänstlagen, som trädde i kraft den 1 maj 2018 för att implementera EU:s andra betaltjänstdirektiv, PSD2. Bland annat ges leverantörer av betaltjänster tillgång till betalkonton och betalkontotjänster.