Lexnova Expertkommentarer

Straffrätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom straffrätt. Landets tyngsta juridiska experter analyserar aktuella händelser och rättsfall samt kommenterar lagstiftning ur ett praktiskt perspektiv.


  • Kärnfulla juridiska analyser
  • Branschens främsta experter
  • Nya analyser varje månad

Urval av experter

Henrik Olsson Lilja
Advokat och delägare vid advokatbyrån Olsson Lilja Advokater

Expertkommentarer (124)

Rätten att få sina rättigheter upplästa

Vad innebär det för försvaret om den misstänkte inte informerats om sina rättigheter när hen delgetts misstanke om brott? Kan förhören ändå användas som bevisning? Henrik Olsson Lilja diskuterar konsekvenserna med hänsyn till uttalanden från Europadomstolen och ny lagstiftning.