Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Återvinning av fastigheter efter avtalsbrott mot obligationsfinansiering

Kan betalningsintresset hos en panthavare som inte har någon egen fordran mot konkursgäldenären, men som har panträtt i en annan borgenärs fordran, beaktas vid nackdelsbedömningen? Kan ett avtal om försäljning av egendom på kredit återvinnas om köpeskillingen inte betalas på förfallodagen? Har det betydelse vid otillbörlighetsbedömningen att den rättshandling som angrips genom återvinningstalan har utgjort ett avtalsbrott? Hans Renman analyserar ett färskt tingsrättsavgörande, som ger vägledning i flera viktiga frågor.

Hans Renman
Advokat och delägare i Advokatfirman Schjødt

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom insolvensrätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.