Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Några frågor kring 35:5 RB – ett speciellt lagrum

Trots sin ordalydelse är 35 kap rättegångsbalken inte en regel om allmän skälighetsuppskattning – utan en bevislättnadsregel vid situationer när full bevisning om en konstaterad skada är svår att få fram. Bengt Bolin redogör för hur detta speciella lagrum kan och bör tillämpas, med hänvisning till aktuell praxis.

Bengt Bolin
Advokat och delägare vid Advokatfirman Lindahl

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp