Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Brukningsvärd jordbruksmark – ett hinder vid exploatering av förnybara energikällor?

Anläggningar för produktion av förnybar energi, såsom solkraft och vindkraft, uppförs ofta på mark som utgör så kallad brukningsvärd jordbruksmark. För att få ta i anspråk sådan mark krävs dock att de i 3 kap. 4 § miljöbalken uppställda kraven är uppfyllda. Christina Rydell Ahlström och Linn Engdahl redogör för regelverket samt praxis, då särskilt kopplat till förnybar energi.

Christina Rydell Ahlström
Advokat och partner, Morris Law
Linn Engdahl
Biträdande jurist, Morris Law

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

Få tillgång till alla expertkommentarer inom miljörätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.