Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Den nationella planen för omprövning av vattenkraft

Deadline för anmälan till den nationella planen för omprövning av vissa vattenkraftverk börjar nu närma sig. Den är ett led i säkerställandet av att vattenkraftsproducenterna uppfyller kraven på moderna miljövillkor, som har sitt ursprung i EU:s ramdirektiv för vatten. Planen innebär bland annat att en verksamhet som omfattas kan fortsätta bedrivas trots att tillstånd saknas. Björn Hellman diskuterar vad kraven innebär i praktiken och vem som omfattas.

Björn Hellman
Advokat och delägare vid Advokatfirman Åberg & Co

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp