Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Det förstärkta laglottsskyddet – del 3

Frågan huruvida gåvor som omfattas av 7 kap. 4 § ärvdabalken ska återbäras till gåvogivaren före eller efter bodelning har varit omstridd. Den kan dock nu anses vara besvarad, genom en ny dom från Högsta domstolen – där även frågan om det föreligger särskilda skäl mot att tillämpa bestämmelsen har klarlagts. Caroline Elander Knip analyserar domen och ställer sig, mot bakgrund av den vikt som domstolen har lagt vid makarnas bakgrund och gåvornas beloppsmässiga värde, frågande till dess prejudiciella omfattning.

Caroline Elander Knip
Advokat, grundare och partner vid Elander Advokatbyrå

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom familjerätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.