Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

EU-kommissionens nya förslag till direktiv avseende rekonstruktion av...

I februari månads expertkommentar i insolvensrätt skriver Rolf Åbjörnsson om EU-kommissionens nya förslag till direktiv om rekonstruktion av företag i ekonomisk kris vid befarad insolvens. Kommentaren behandlar bl.a. vad direktivet innebär för juridiska personer i befarad insolvens och hur godkännandeförfarandet för rekonstruktionsplaner är tänkt att se ut. Kommentaren berör även den nya utredningen om en modernare utsökningsbalk.

Rolf Åbjörnsson

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp