Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Fastighetsägare ges möjlighet att överklaga artskyddsdispens

Efter att länsstyrelsen beviljat en kommun dispens för att på en fastighet samla in vattensalamander, överklagade fastighetsägarna dispensbeslutet. Mark- och miljödomstolen ansåg dock att fastighetsägarna inte hade rätt att överklaga beslutet. Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, menar nu att fastighetsägarna borde ha hanterats som parter redan vid länsstyrelsens handläggning och att det var fel att inte låta dem yttra sig där. Elisabeth Werner, Caroline Appelberg och Jesper Blomberg ger här en bakgrund till, och sin syn på, MÖD:s avgörande och dess konsekvenser.

Elisabeth Werner
Advokat och partner vid Advokatfirman Delphi
Caroline  Appelberg
Biträdande jurist vid Advokatfirman Delphi
Jesper  Blomberg
Specialist Counsel vid Advokatfirman Delphi

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom miljörätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.