Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Formkraven vid uppsägning av arrendeavtal

Vad händer om fastighetsägare missar att i arrendeavtal upplysa om konsekvensen av uteblivet medlingshänskjutande? Vilka risker finns med användande av uppsägningshandling som tar hänsyn till omständigheter i enskilda fallet? Vad gäller beträffande rätten till ersättning om arrendator eller lokalhyresgäst väljer att flytta, men uppsägningen är ogiltig? Emil Samuelsson redogör för rättsläget och de senaste årens praxis – mot bakgrund av en nyligen lagakraftvunnen tingsrättsdom, som befäster trenden.

Emil Samuelsson
Advokat vid Advokatfirman Åberg & Co

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom nyttjanderätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.