Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Föroreningsansvar vid inkråmsöverlåtelse, likvidation och konkurs

Ofta har förvärvare av bolag eller inkråm inte tillräcklig kunskap om att de även kan ådra sig ansvar för föroreningar. Även om transaktionsmarknaden har gjort en rejäl inbromsning ser många en möjlighet till att köpa bolag och verksamheter billigt – vilket i realiteten dock kan bli mycket kostsamt. Det konstaterar Christina Rydell Ahlström och Linn Engdahl, som redogör för regelverket och rättsläget avseende verksamhetsutövarens föroreningsansvar kopplat till överlåtelse av verksamhet, likvidation respektive konkurs.

Christina Rydell Ahlström
Advokat och partner, Morris Law
Linn Engdahl
Biträdande jurist, Morris Law

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

Få tillgång till alla expertkommentarer inom miljörätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.