Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Fullgörelsetalan mot sekundärt betalningsansvarig

I aktiebolagslagen finns ett sekundärt betalningsansvar för den som medverkat till en olaglig förmögenhetsöverföring. För ett konkursbo är det en fördel om det samtidigt kan föras en fullgörelsetalan mot både den primärt och den sekundärt betalningsansvarige. Går det – eller får konkursboet nöja sig med att föra en fastställelsetalan mot den sekundärt ansvarige? Ulrik Hägge ger sin analys, mot bakgrund av lagtext och praxis.

Ulrik Hägge
Advokat och delägare vid Rosengrens Advokatbyrå

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom insolvensrätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.