Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Giltighet av förfoganderättsbegränsning i gåvobrev gentemot tredje man

I maj månads expertkommentar i familjerätt skriver Marie Wessel om fastighetsförvärvares bundenhet av förbehåll i gåvohandling och rätten att påkalla försäljning enligt samäganderättslagen. Kommentaren utgår ifrån ett färskt HD-avgörande, men berör också annan relevant praxis – bland annat ett hovrättsavgörande, där domstolen för ett helt annat resonemang vad gäller villkor med förfoganderättsbegränsningar.

Marie Wessel
Advokat och delägare vid Lindskog Malmström Advokatbyrå

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

1490kr

ex. moms

Köp