Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Härtill nödd och tvungen – HD om surrogatmödraskap

I juni 2019 "tvingades" Högsta domstolen att erkänna en amerikansk dom – som slagit fast att en svensk kvinna var mor till ett barn som fötts genom surrogatarrangemang i USA – med hänvisning till barnets bästa. Anna Singer och Margareta Brattström diskuterar vad domen innebär för svensk rätt.

Anna Singer
Professor i civilrätt vid Uppsala universitet
Margareta Brattström
Professor i civilrätt vid Uppsala universitet

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp