Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Högsta domstolen utmanar Högsta förvaltningsdomstolen om rättegångskostnader

Att Högsta domstolen, med stöd i grundlag, underkänt regler som innebär att enskilda inte kan få ersättning för rättegångskostnader när de fått rätt mot det allmänna, borde medföra en liknande utveckling även i Högsta förvaltningsdomstolens praxis. Det menar Fredrik Bergman och Johannes Forssberg, i en jämförelse av de regler och den praxis som gäller i allmänna respektive förvaltningsrättsliga mål.

Fredrik Bergman
Jurist och chef för Centrum för rättvisa
Johannes Forssberg
Jurist vid Centrum för rättvisa

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp