Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Hur exklusiva är de offentliga ramavtalen?

I ett avgörande från i somras slog Högsta domstolen fast att ramavtalet ifråga var exklusivt så till vida att det gav leverantören en ensamrätt att leverera de avtalade tjänsterna och att den upphandlande myndigheten gjort sig skyldig till avtalsbrott genom att köpa av andra. Hur förhåller sig upphandlingsrättens principer och civilrättsliga tolkningsmetoder till varandra, och vilken ledning ger domen för rättstillämpningen? Catrin Karlsson Westergren ger sin analys.

Catrin  Karlsson Westergren
Jur. dr, verksam vid Westergren Juridik samt Ludwig & Co

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom offentlig upphandling

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.