Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Interimistiska förbud vid UPC – regelverk och tillämpning

Under sitt första halvår tog den enhetliga patentdomstolen, UPC, emot över 160 ärenden och meddelade 100 beslut – varav tre interimistiska. Sådana beslut kan vara av stor betydelse för patenthavaren, eftersom det sätter stopp för ett pågående intrång och hindrar att den patenterade tekniken används till dess saken slutligt avgörs i domstol. Louise Jonshammar redogör för ansökningarna om vitesförbud och de slutsatser som kan dras, liksom för aktuella processregler – som ex parte och skyddsbrev vid brådska.

Louise Jonshammar
Attorney at Law vid IP-byrån AWA Sweden

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom immaterialrätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.