Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Konkurs som automatisk förverkandegrund för ackord

Genom ett nytt avgörande har Högsta domstolen slagit fast att ett beslut om offentligt ackord automatiskt faller om gäldenären försätts i konkurs innan ackordsbeslutet vunnit laga kraft. Hans Renman redogör för domstolens bedömning och diskuterar om det är lämpligt att det – utöver de lagstadgade förverkandegrunderna – finns en automatisk förverkandegrund som inte framgår av lagtexten.

Hans Renman
Advokat och delägare i Advokatfirman Schjødt

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

1490kr

ex. moms