Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Konkurs som automatisk förverkandegrund för ackord

Genom ett nytt avgörande har Högsta domstolen slagit fast att ett beslut om offentligt ackord automatiskt faller om gäldenären försätts i konkurs innan ackordsbeslutet vunnit laga kraft. Hans Renman redogör för domstolens bedömning och diskuterar om det är lämpligt att det – utöver de lagstadgade förverkandegrunderna – finns en automatisk förverkandegrund som inte framgår av lagtexten.

Hans Renman
Advokat och delägare på Hamilton advokatbyrå

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp