Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Konsten att ta hand om barn – utan att kränka föräldrar

Det senaste året har Norge fällts inte mindre än sex gånger för att inte ha respekterat barns och föräldrars rätt till privat- och familjeliv i samband med omhändertagande av barn, överföring av vårdnad och adoption av fosterhemsplacerade barn. Vad går kritiken ut på och hur ska man istället gå till väga? Anna Rogalska Hedlund redogör för domarna och dessas betydelse för svensk del, samt för Europadomstolens bedömningsgrunder – och presenterar en checklista till stöd för dem som arbetar med barnärenden.

Anna Rogalska Hedlund
Jurist, specialiserad på fri- och rättighetsjuridik

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom familjerätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.