Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

När föreligger insolvens?

Hur länge ska en borgenär som har en lagakraftvunnen och förfallen fordran behöva vänta på att få betalt från gäldenären innan faktisk insolvens ska anses föreligga? Hans Renman diskuterar hur insolvensbedömningen bör gå till utifrån ett nytt avgörande från Högsta domstolen. Till exempel behandlas frågan om när den godtagbara tiden börjar löpa beroende på vilken typ av insolvens det är fråga om.

Hans Renman
Advokat och delägare på Hamilton advokatbyrå

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp