Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

När inträder skyldigheten för entreprenören att avhjälpa fel?

Enligt AB 04/ABT 06 kap. 5 § 17 är entreprenören berättigad och skyldig att avhjälpa vad som i besiktningsutlåtande antecknats utgöra fel samt fel som beställaren skriftligen underrättat om enligt § 15 i samma kapitel. En omtvistad fråga är dock om entreprenörens skyldighet att avhjälpa fel enligt kap. 5 § 17 kan inträda under entreprenadtiden eller först efter entreprenadtidens utgång. Jessica Ekmark och Johan Isaksson ger sin analys, med utgångspunkt i standardavtal, praxis och litteratur.

Jessica  Ekmark
Advokat och delägare vid Brick Advokat
Johan  Isaksson
Biträdande jurist vid Brick Advokat

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom entreprenadrätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.