Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Nya europeiska civilprocessuella modellregler

Nyligen antogs ELI/UNIDROIT:s nya europeiska civilprocessuella modellregler, en typ av soft law-instrument som är relativt ny för den svenska processrätten. Henrik Bellander ger sin analys av hur modellreglerna förhåller sig till utvecklingen av den nationella civilprocessen enligt rättegångsbalken och de problem denna medfört, inte minst den ökade betydelsen av förberedelsen – samt vilken relevans modellreglerna kan ha på kort och lång sikt för lagstiftare, domstol och parter i Sverige.

Henrik Bellander
Jur dr och universitetslektor vid Stockholms universitet

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom processrätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.