Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Nya insolvensrättsliga avgöranden från Högsta domstolen

I januari månads expertkommentar i insolvensrätt skriver Hans Renman om tre färska avgöranden från Högsta domstolen. Det första målet rör frågan om borgenär kan göra gällande fordran inklusive moms mot medansvarig, det andra målet rör konkurssökandes möjlighet att få betalt för rättegångskostnad när konkursansökan återkallats och det tredje målet vilka regler i konkurslagen som är av betydelse vid anlitande av sakkunnigt biträde.

Hans Renman
Advokat och delägare på Hamilton advokatbyrå

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp