Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Nyansering i rättspraxis ger ökade möjligheter till...

I augusti månads expertkommentar i processrätt skriver Clarence Crafoord om ett nytt avgörande om strandskydd, där mark- och miljödomstolen efter en proportionalitetsbedömning beviljat dispens för att bebygga en sjönära fastighet. Domstolen har i målet hänvisat till senare års nyansering i rättspraxis och beviljat dispens trots att det saknats självständig dispensgrund enligt miljöbalkens regler - en rättstillämpning som generellt sett ger fastighetsägaren större möjligheter till dispens än tidigare.

Clarence Crafoord
Jurist och Fd. VD för Centrum för rättvisa

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp