Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Rening av avloppsvatten

I april månads expertkommentar i miljörätt redogör Björn Hellman för en ny dom från Mark- och miljööverdomstolen där frågan om rening av processavloppsvatten var föremål för prövning. I avgörandet klargör domstolen förutsättningarna för undantag från huvudregeln att utsläpp som kan samrenas ska renas vid källan.

Björn Hellman
Advokat och delägare vid Advokatfirman Åberg & Co

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

1490kr

ex. moms

Köp