Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Strategi för negativa utsläpp 2045

För att målet i Parisavtalet – att begränsa ökningen av jordens medeltemperatur till 2 grader Celsius – ska uppnås räcker det inte med utsläppsminskningar. Istället krävs globala negativa nettoutsläpp av koldioxid. Men vad innebär egentligen detta, hur ska det rent praktiskt uppnås – och vilken inverkan har Sveriges jordbruk, skogsbruk och industri? Björn Hellman och Emil Samuelsson ger sin analys, och redogör för de främsta utmaningarna med befintlig teknik – bland annat så kallad bio-CCS.

Björn Hellman
Advokat och delägare vid Advokatfirman Åberg & Co
Advokat vid Advokatfirman Åberg & Co

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

1490kr

ex. moms

Köp