Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Rättsmedel vid materiella fel i den summariska processen

Hur kan missbruk av den summariska processen angripas genom resning och klagan över domvilla? Henrik Bellander tolkar gällande rätt utifrån ett nytt prejudikat från Högsta domstolen där en kanske ovanligt ändamålsenlig tolkning tillämpats i ett mål om betalningsföreläggande.

Henrik Bellander
Jur dr och universitetslektor vid Stockholms universitet

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp