Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Talerätt i immaterialrättsmål

Innehav av nödvändiga immateriella förfoganderättigheter blir avgörande för vem som har talerätt i en tvist. Frågan kan dock ibland bli svår att avgöra i upphovsrättssammanhang i och med att upphovsrätt uppstår automatiskt och formlöst. Magnus Tonell diskuterar saklegitimation utifrån ett fall som tar avstamp i ett tidigare fall från HD där domstolen uttalat sig om hur en situation av dubbla och konkurrerande förfoganden av en immateriell rättighet ska hanteras.

Magnus Tonell
Advokat och delägare, Next Advokater

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

1490kr

ex. moms