Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Ursäktliga avtalsbrott samt tillfälliga ändringar i offentliga avtal

Utgör coronapandemin grund för ursäktligt avtalsbrott i offentligt upphandlande kontrakt eller kan det finnas skäl att på grund av pandemin jämka avtalsvillkor? Catrin Karlsson Westergren ger sin analys, samt redogör för under vilka förutsättningar det är möjligt att göra ändringar i offentliga kontrakt – mot bakgrund av bland annat Upphandlingsmyndighetens vägledning.

Catrin  Karlsson Westergren
Jur. dr. och upphandlingsjurist vid Göteborgs stad

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

1490kr

ex. moms

Köp