Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Vikten av tidsfrister vid hyresförhandling

När ska förhandlingen inledas, efter att lokalhyresavtal sagts upp för villkorsändring? Finns det taktiska fördelar med att skynda på, eller avvakta med, förhandlingen – och är detta ens något part kan påverka? Magnus Strömqvist redogör för de frister som gäller vid bland annat hänskjutande till hyresnämnd, begäran om medlingssammanträde respektive yttrande om marknadshyra samt tidpunkten för accepterande av uppsägning, hyrestidens utgång, återkallande av medlingsansökan respektive justering av begärd hyra – liksom för de konsekvenser parterna kan drabbas av.

Magnus Strömqvist
Advokat vid Landahl advokatbyrå

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom nyttjanderätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.