Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Vindkraft – återställande och ekonomisk säkerhet

Svensk vindkraft befinner sig i en expansiv fas och många frågor som diskuteras är kopplade till uppförande och drift. Flera vindkraftsverk har redan nått sin tekniska och ekonomiska livslängd, vilket aktualiserar en helt annan typ av juridiska frågeställningar. Vilket ansvar har verksamhetsutövaren för att återställa mark där vindkraftverken har uppförts, när kan den ekonomiska säkerheten tas i anspråk – och vad gäller beträffande så kallad repowering? Christina Rydell Ahlström och Fredrik Holst ger sin analys.

Christina Rydell Ahlström
Advokat och partner, Morris Law
Fredrik  Holst
Biträdande jurist, Morris Law

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom miljörätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.