Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

2,5 veckors olovlig frånvaro inte tillräckligt för uppsägning

Trots att en man var olovligen frånvarande från sitt arbete på en transportfirma i två och en halv vecka var det inte tillräckligt allvarligt för att grunda en uppsägning. Tingsrätten utdömer skadestånd till mannen med cirka en halv miljon kronor.

Den 35-årige mannen anställdes hos ett transportföretag i Västerås i december 2019. Hans provanställning övergick till en tillsvidareanställning i juni 2020. Lönen har uppgått till 27 655 kronor per månad. Under perioden 9 augusti 2021 till och med den 27 augusti 2021 har mannen varit frånvarande från sitt arbete.

Den 26 oktober 2021 mottog han underrättelse om tilltänkt avsked. I samband med överläggningen den 3 november 2021 meddelade arbetsgivaren att man inte funnit tillräckliga skäl för avsked men att bolaget däremot funnit att det förelegat saklig grund för uppsägning av personliga skäl. Samma datum mottog 35-åringen en underrättelse om uppsägning på grund av personliga skäl.

Frågorna i målet rör om företaget haft saklig grund för att säga upp mannen samt om och i så fall med vilket belopp han har rätt till allmänt och ekonomiskt skadestånd.

Eskilstuna tingsrätt konstarerar att det är utrett att arbetsgivaren innan resan upplyst 35-åringen om att han behövde ansöka om ersättning för vård av barn. Av Teams-konversationer framgår även att mannen tillfrågats om anmälan för vård av barn eller annat underlag.

35-åringen har gjort gällande att han haft fog för sin uppfattning att ledigheten var godkänd eftersom arbetsgivaren varken innan eller under resan uttryckligen meddelat honom att han inte fick resa eller att han skulle avbryta resan.

Tingsrätten anser inte att det fanns skäl för bolaget att förbjuda 35-åringen från att resa eller senare kräva att han skulle avbryta resan.

Sammantaget finner tingsrätten att 35-åringen inte haft fog för sin uppfattning att ledigheten hade beviljats. Det är därmed visat att mannen varit olovligen frånvarande från sitt arbete under perioden 9 augusti 2021 till den 27 augusti 2021.

Därmed uppstår frågan om 35-åringens olovliga frånvaro utgör saklig grund för uppsägning. Det är uppenbart att en anställds olovliga frånvaro under en längre period skapar olägenheter för både arbetsgivaren och kollegor och att ett sådant agerande från en arbetstagares sida utgör misskötsamhet på arbetsplatsen. De omständigheter som domstolen har funnit styrkta kan däremot inte anses vara av så allvarlig art att han skulle anses ha visat sig klart olämplig för sitt arbete. Mot bakgrund av det anförda kan den aktuella misskötsamheten inte anses av det allvarliga slag som krävs för att utgöra saklig grund för uppsägning.

Tingsrätten förpliktar transportfirman att till 35-åringen utge allmänt skadestånd om 100 000 kronor jämte ränta plus skadestånd för utebliven lön om 385 898 kronor jämte ränta.

Domen är överklagad till Arbetsdomstolen.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

T734-22.pdf

500 KB
Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Anställning, uppsägning och avskedande