Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2020/21:6
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Polis, Migrationsprocess, Personuppgifter och integritet, Ordning och säkerhet, Övrig migrationsrätt, Övrig internationell rätt, Fri rörlighet