Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Avtalad uppsägning om en månad påverkar inte LAS regler om provanställning

Instans
Arbetsdomstolen
Rättsområden
Anställning, uppsägning och avskedande, Avtalsrätt