Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Begränsat renoverad Ronnebylägenhet ”i stort behov av underhåll”

Skåpsluckor, lådfronter och garderobsdörrar som är ”helt av och sönder” behöver inte värdarna åtgärda – inte heller det trasiga handfatet. Skadorna tyder på vårdslöshet från hyresgästens sida, menar hovrätten. Annorlunda är det med fönster som inte går att öppna, trasiga golv och torkrum utan tillräcklig värme och ventilation – där redan hyresnämnden gav honom rätt.

Hyresnämnden i Malmö förelade två män att vidta vissa åtgärder i den lägenhet en man hyr av dem i Ronneby. Enligt beslutet skulle bland annat en bänkskiva och golvmattan i köket bytas, parkettgolv åtgärdas och fönster underhållas invändigt och säkerställas att de går att öppna. Dessutom skulle värdarna ”ordna godtagbara torkmöjligheter” i torkrummet – ett ”skyddsrumsliknande utrymme i källaren”, utan tillräcklig ventilation och endast ett element som värmekälla.

Mannen fick dock avslag på sitt yrkande gällande skåp och lådor i köket, balkongdörr, handfat och garderobsdörrar. Mannen har bestritt att han varit vållande till någon av bristerna – medan hyresvärdarna menar att han bland annat varit vårdslös med vatten i köket och låtit balkongdörren stå öppen när det regnat.

Hyresnämnden, som funnit att både mannen och hyresvärdarna är trovärdiga, kunde vid besiktning konstatera att lägenheten är i stort behov av underhåll. Exempelvis har såväl badrum som kök gammalt och delvis uttjänt ytskikt och inredning, och golven ”har inte tagits om hand på många, många år”. I mitten av 2000-talet gjordes visserligen en ”begränsad” renovering, men flera andra personer har bott i lägenheten innan mannen flyttade in.

Vad gäller köket konstaterade nämnden att fem skåpsluckor och två lådfronter lossnat, och är ”helt av och sönder på ett sätt som inte är normalt slitage” utan tyder på vårdslöst handhavande. Denna brist behöver därför inte hyresvärdarna åtgärda. Samma bedömning gjorde nämnden vad gäller garderobsdörrarna, där gångjärnen är ”helt av och sönder”, och handfatet – som ”uppenbart” gått sönder på grund av att ”något hårt och tungt föremål tappats i det”.

Mannen överklagade till Svea hovrätt, och yrkade bifall till sin talan i nämnden vad gäller skåpluckor och lådfronter, garderobsdörrar, balkongdörr och handfat. Hovrätten konstaterar att det inte är visat att balkongdörren är otät, och att det därför inte finns skäl för åtgärdsföreläggande gällande den.

Avseende handfatet hävdar mannen att det en av hyresvärdarna som tappade ett verktyg där i samband med att en lampa i badrumsskåpet skulle åtgärdas. Värden förnekar detta och har uppgett att han aldrig varit i lägenheten för att åtgärda någon sådan lampa. Under dessa förhållanden kan det enligt hovrätten inte sägas ha framkommit några omständigheter som tyder på att skadan på handfatet uppkommit på annat sätt än genom mannens oaktsamhet.

När det gäller skåp, lådor och garderober gör hovrätten samma bedömning som hyresnämnden, och överklagandet avslås därför.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

SthlmHRbeslut_OH14177_21.PDF

900 KB
Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Bostadshyra - underhåll och renovering