Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Behöver inte längre väg för slamtömning

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Plan- och byggnadsfrågor