Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Besittningsskyddet intakt efter uppsägning – hyresgäst har rätt till ersättning

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Övrig nyttjanderätt, Lokalhyra