Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Borgensförbindelse var inte förfalskad

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Kredit, finans- och bankrätt, Avtalsrätt